Hướng dẫn tạo phiếu giao hàng trong SAP Business One (Delivery)

Hướng dẫn tạo phiếu giao hàng trong SAP Business One (Delivery)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP Business One - Hướng dẫn nhân viên kinh doanh tạo phiếu giao hàng đến k...
Hướng dẫn tạo đơn bán hàng trong SAP Business One (Sales Order)

Hướng dẫn tạo đơn bán hàng trong SAP Business One (Sales Order)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP Business One -  Hướng dẫn nhân viên kinh doanh tạo đơn hàng được đặt mua...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA-Based Applications

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA-Based Applications

Native application-specific code đã được hỗ trợ bởi SAP HANA Extended Application Services, nó có thể được sử dụ...
Tài liệu SAP HANA - SAP UI5

Tài liệu SAP HANA - SAP UI5

SAPUI5 vận hành như một thư viện HTML5 ở phía client với một tập hợp phong phú các điều khiển thông thường và kế...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA Extended Application Services

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA Extended Application Services

SAP HANA được mở rộng hơn so với một database truyền thống. Các chức năng của nó như một nền tảng toàn diện cho ...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA In-Memory Database

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA In-Memory Database

SAP HANA được thiết kế để vận hành trên một nền tảng hiện đại. Với các máy tính được trang bị CPU đa lõi các thô...
Tài liệu SAP HANA - SAP HANA PLATFORM

Tài liệu SAP HANA - SAP HANA PLATFORM

SAP HANA là một nền tảng công nghệ mới được cung cấp bởi SAP có các tính năng vượt trội đáp ứng nhu cầu cho mọi ...
Deutsches Haus sử dụng hệ thống ERP - SAP Business One do Vina System triển khai

Deutsches Haus sử dụng hệ thống ERP - SAP Business One do Vina System triển khai

Ngôi nhà Đức - Deutsches Haus sử dụng hệ thống ERP - SAP Business One do Vina System triển khai
Quy trình triển khai hệ thống ERP - SAP Business One

Quy trình triển khai hệ thống ERP - SAP Business One

Quy trình triển khai hệ thống ERP - SAP Business One
Hướng dẫn tạo phiếu chuyển kho trong SAP Business One (Inventory Transfer)

Hướng dẫn tạo phiếu chuyển kho trong SAP Business One (Inventory Transfer)

Tài liệu sử dụng cho bộ phận kho hướng dẫn nhân viên kho tạo phiếu chuyển kho trong phần mềm SAP Business One
Hướng dẫn tạo phiếu xuất kho trong SAP Business One (Goods Issue)

Hướng dẫn tạo phiếu xuất kho trong SAP Business One (Goods Issue)

Tài liệu sử dụng cho bộ phận kho hướng dẫn nhân viên kho tạo phiếu xuất kho trong trường hợp xuất khác
SAP Business One 9.3 - Các điểm nổi bật

SAP Business One 9.3 - Các điểm nổi bật

Bản nâng cấp SAP Business One 9.3
SAKATA INX Việt Nam  sử dụng hệ thống SAP Business One do Vina System triển khai

SAKATA INX Việt Nam sử dụng hệ thống SAP Business One do Vina System triển khai

SAKATA INX Việt Nam sử dụng hệ thống SAP Business One do Vina System triển khai
Lịch sử SAP Business One Phần 9: Sự ra đời của chương trình SAP PartnerEdge

Lịch sử SAP Business One Phần 9: Sự ra đời của chương trình SAP PartnerEdge

SAP đã thay đổi cách thức hợp tác với các đối tác và tạo ra chương trình SAP PartnerEdge để cung cấp một khuôn k...
Hướng dẫn tạo phiếu nhập kho trong SAP Business One (Goods Receipt)

Hướng dẫn tạo phiếu nhập kho trong SAP Business One (Goods Receipt)

Tài liệu sử dụng cho bộ phận kho hướng dẫn nhân viên kho tạo phiếu nhập kho trong trường hợp nhập khác
Hướng dẫn quản lý kho trong SAP Business One (Inventory Transactions)

Hướng dẫn quản lý kho trong SAP Business One (Inventory Transactions)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SAP Business One, quy trình quản lý kho trong phần mềm SAP Business One
Hướng dẫn quy trình sản xuất (Production) trong SAP Business One

Hướng dẫn quy trình sản xuất (Production) trong SAP Business One

Tính năng tạo định mức nguyên vật liệu trong ngành sản xuất rất được người dùng chú trọng, phần mềm SAP Business...
Hướng dẫn sử dụng SAP Business One trên trình duyệt web

Hướng dẫn sử dụng SAP Business One trên trình duyệt web

Hướng dẫn sử dụng SAP Business One trên trình duyệt web

Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai SAP Bussiness One.