Lịch sử SAP Business One Phần 12: Đường đến tương lai

Lịch sử SAP Business One Phần 12: Đường đến tương lai

Hành trình cá nhân của tôi với SAP Business One bắt đầu vào mùa thu năm 1996, và cuộc hành trình đó đã kết thúc ...
Lịch sử SAP Business One Phần 11: Cải tiến sản phẩm, trên tất cả phương diện

Lịch sử SAP Business One Phần 11: Cải tiến sản phẩm, trên tất cả phương diện

Sự đổi mới là kim chỉ nam của SAP Business One ngay từ lúc bắt đầu. Khi bắt đầu thâm nhập vào thị trường phần mề...
Lịch sử SAP Business One Phần 10: Sự phát triển của sản phẩm

Lịch sử SAP Business One Phần 10: Sự phát triển của sản phẩm

Sau khi vượt qua nhiều thách thức, phiên bản SAP Business One 8.8 đã được phát hành thành công vào thị trường tr...
Lịch sử SAP Business One Phần 9: Sự ra đời của chương trình SAP PartnerEdge

Lịch sử SAP Business One Phần 9: Sự ra đời của chương trình SAP PartnerEdge

SAP đã thay đổi cách thức hợp tác với các đối tác và tạo ra chương trình SAP PartnerEdge để cung cấp một khuôn k...
Lịch sử SAP Business One Phần 8:  Chiến lược  Go-to-market

Lịch sử SAP Business One Phần 8: Chiến lược Go-to-market

Ngay sau khi mua lại và trong những năm tiếp theo đã có những cuộc thảo luận về chiến lược go-to-market của SAP ...
Lịch sử SAP Business One: Phần 7 - Xây dựng đội ngũ toàn cầu

Lịch sử SAP Business One: Phần 7 - Xây dựng đội ngũ toàn cầu

Việc bán các sản phẩm của SAP cho các công ty nhỏ được xem là một nghịch lý trong năm 2003. Mặc dù rất cố gắng ...
Lịch sử SAP Business One Phần 6: Sự khởi đầu với SAP

Lịch sử SAP Business One Phần 6: Sự khởi đầu với SAP

Với việc mua lại TopManage, SAP đã có thể tiếp cận thị trường tiềm năng rất lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...
Lịch sử SAP Business One Phần 5: Gia nhập SAP

Lịch sử SAP Business One Phần 5: Gia nhập SAP

Đối với nhân viên của TopManage đây là một sự thay đổi lớn. Họ từ nhân viên của một công ty nhỏ trở thành nhân v...
Lịch sử SAP Business One Phần 4: Xây dựng thương hiệu

Lịch sử SAP Business One Phần 4: Xây dựng thương hiệu

Một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi trong những năm đầu thành lập là cơ sở dữ liệu (CSDL) “Codebas...
Lịch sử SAP Business One Phần 3: Toàn cầu hóa

Lịch sử SAP Business One Phần 3: Toàn cầu hóa

Những năm đầu tiên của công ty đã trải qua nhiều thử thách, nhưng hướng đi rõ ràng - Sử dụng công nghệ tiên tiến...
Lịch sử SAP Business One Phần 2: Công ty khởi nghiệp

Lịch sử SAP Business One Phần 2: Công ty khởi nghiệp

Nếu bạn nghĩ khởi nghiệp là điên rồ thì hãy nghĩ lại. Niềm đam mê giúp chúng tôi học hỏi rất nhiều từ thất bại v...
Lịch sử  SAP Business One Phần 1: Từ ý tưởng đến hiện thực

Lịch sử SAP Business One Phần 1: Từ ý tưởng đến hiện thực

Câu chuyện về SAP Business One là một câu chuyện về kinh doanh thể hiện rằng với sự kết hợp giữa tầm nhìn, quyết...
Toàn bộ câu chuyện về giải pháp ERP - SAP Business One

Toàn bộ câu chuyện về giải pháp ERP - SAP Business One

Câu chuyện về SAP Business One là một câu chuyện về kinh doanh thể hiện rằng với sự kết hợp giữa tầm nhìn, quyết...

Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai SAP Bussiness One.