Tài liệu quản lý hàng hóa theo số Serial và lô hàng trong SAP Business One

Tài liệu quản lý hàng hóa theo số Serial và lô hàng trong SAP Business One

Với chủ đề "Quản lý số Serial và số lô" trong SAP Business One, chúng tôi sẽ hướng dẫn hai phương pháp để theo d...
Tài liệu về các phương pháp định giá trong SAP Business One - Valuation Methods

Tài liệu về các phương pháp định giá trong SAP Business One - Valuation Methods

Bài viết về chủ đề "Phương pháp Định giá" trong SAP Business One, chúng tôi sẽ xem xét các phương pháp định giá ...
Tài liệu xác định nhóm hàng hóa trong SAP Business One - Defining Item Groups

Tài liệu xác định nhóm hàng hóa trong SAP Business One - Defining Item Groups

Với chủ đề "Defining Item Group" trong SAP Business One, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhóm các sản phẩm giúp việc q...
Tổng quan về các đơn vị đo lường trong SAP Business One - Units of Measure (UoM)

Tổng quan về các đơn vị đo lường trong SAP Business One - Units of Measure (UoM)

Tài liệu SAP Business One, chủ đề này bạn sẽ học cách chỉ định các đơn vị đo lường cho các hạng mục bằng cách sử...
Tổng quan định mức nguyên vật liệu (BOM) trong SAP Business One - Bill of Material

Tổng quan định mức nguyên vật liệu (BOM) trong SAP Business One - Bill of Material

Sau khi hoàn thành chủ đề này trong SAP Business One, bạn sẽ có thể hiểu được cấu trúc định mức nguyên vật liệu ...
Tài liệu nguồn lực của quá trình sản xuất trong SAP B1 - Production Resources

Tài liệu nguồn lực của quá trình sản xuất trong SAP B1 - Production Resources

Trong chủ đề của SAP Business One lần này, bạn có thể: Giải thích vai trò của nguồn lực trong quá trình sản xuấ...
Tổng quan về dữ liệu và tài liệu trong SAP Business One (MasterData & Document)

Tổng quan về dữ liệu và tài liệu trong SAP Business One (MasterData & Document)

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ xem dữ liệu tổng thể trong SAP Business One. Sau bài viết này bạn sẽ có thể xem hồ...
So sánh SAP Business One sử dụng cơ sở dữ liệu SQL và cơ sở dữ liệu HANA

So sánh SAP Business One sử dụng cơ sở dữ liệu SQL và cơ sở dữ liệu HANA

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa phiên bản SAP Business One sử dụng cơ sở dữ liệu S...
Tài liệu quy trình dịch vụ khách hàng trong SAP B1 - Customer Service Process

Tài liệu quy trình dịch vụ khách hàng trong SAP B1 - Customer Service Process

Trong chủ đề này, chúng tôi tập trung vào cách thiết lập và quản lý các dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng t...
Vina System triển khai hệ thống ERP - SAP Business One cho Penflex Việt Nam

Vina System triển khai hệ thống ERP - SAP Business One cho Penflex Việt Nam

Vina System triển khai hệ thống ERP - SAP Business One cho Penflex Việt Nam
Tài liệu quản lý dự án trong SAP Business One - Project Management Overview

Tài liệu quản lý dự án trong SAP Business One - Project Management Overview

Trong chủ đề này, bạn sẽ tìm thấy một kịch bản ngắn mô tả các tính năng chính của mô-đun Quản lý dự án trong SAP...
Tài liệu quản lý kho theo vị trí trong SAP Business One - Bin Locations Overview

Tài liệu quản lý kho theo vị trí trong SAP Business One - Bin Locations Overview

Trong chủ đề này, bạn sẽ có thể hiểu được các lợi ích của việc sử dụng tính năng quản lý kho theo vị trí (Bin Lo...
Giới thiệu hệ thống ERP - SAP Business One

Giới thiệu hệ thống ERP - SAP Business One

Trong chủ đề này, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi: Business One là gì? Chúng tôi xác định SAP Business One và thảo ...
Tài liệu quy trình sản xuất trong SAP Business One - Production Concept

Tài liệu quy trình sản xuất trong SAP Business One - Production Concept

Sau khi hoàn thành chủ đề này, bạn sẽ có thể: Hiểu được quy trình sản xuất cơ bản trong SAP Business One. Giải t...
Tài liệu về quy trình lập kế hoạch nhu cầu NVL trong SAP Business One (MRP)

Tài liệu về quy trình lập kế hoạch nhu cầu NVL trong SAP Business One (MRP)

Chủ đề này bao gồm các khía cạnh chính của quá trình lập kế hoạch nhu cầu mua nguyên vật liệu trong SAP Business...
Tài liệu về bảng giá trong SAP Business One - Pricing Concepts

Tài liệu về bảng giá trong SAP Business One - Pricing Concepts

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức quản lý giá trong SAP Business One. Chúng ta xem xét các loại g...
Tài liệu quản lý kho trong SAP Business One - Warehouse Management

Tài liệu quản lý kho trong SAP Business One - Warehouse Management

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của việc quản lý kho trong quy trình kinh doanh. Chúng ...
Tài liệu về danh mục hàng hóa trong SAP Business One - Item Master Data

Tài liệu về danh mục hàng hóa trong SAP Business One - Item Master Data

Công ty của bạn có một số lượng lớn các mặt hàng cần quản lý tốt hơn hàng ngày. Chũng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc về...

Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai SAP Bussiness One.