Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai SAP Bussiness One.