• HP PROLIANT DL380 GEN9 HP PROLIANT DL380 GEN9

HP PROLIANT DL380 GEN9

Liên Hệ

- CPU: 2x Xeon QC E5410 2.33GHz ,12MB Cache
- RAM: 4GB (4x1GB)  DDR2 PC2-5300FB ECC REG
- HDD: Option (Suport 8x HDD 2.5")
- DVD: Option
- RAID: Smart array P400i/256MB (Raid 0,1,5,10)
- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet
- Power Supply: 1x 1000Watts hotswap
- Rail kit: Option (Chưa kèm)

Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai SAP Bussiness One.